انواع پلي پروپيلن pp|خط توليد پلي پروپيلن pp|محصولات پلي پروپيلن pp|خواص پلي پروپيلن PP|پلي پروپيلن pp|خط توليد پلي پروپيلن pp|محصولات پلي پروپيلن pp،پلي پروپيلن|پلي اتيلن| پليمر| PP| PE| HDPE|  LDPE

پلي پروپيلن pp

پلي پروپيلن PP دومين ترموپلاستيك پرمصرف از خانواده پلي اولفين هاست. در مقايسه با PE با چگالي كم و زياد پلي پروپيلن PP داراي استحكام ضربه اي كمتر ولي دماي كاربري بالاتر و استحكام كششي بيشتر است . پلي پروپيلن PP يك از پليمرهاي با كارآيي متنوع است كه در توليد قطعات مختلف پلاستيكي? صنعت خودرو (تزئينات داخلي? پروانه ها)  و هم چنين در صنعت الياف (جمن هاي مصنوعي طناب ضد پوسيدگي) كاربرد دارد.

توليد  پلي پروپيلن PP:

پلي پروپيلن PP عمدتا توسط فرآيند پليمريزاسيوني كه نظم فضايي در آن مهم است?براي به دست آوردن ساختار زنجيره اي با نظم بالاتر توليد ميشود. تجاري ترين و مهم ترين نوع پلي پروپيلن PPايزوتاكتيكاست.اين پليمر در دماي پايين  و با استفاده از كاتاليزور زيگلر_ناتا توليد ميشود. در اين روش 90% پليمر حاصله  به فرم ايزوتاكتيك و به همراه واحدهاي تكرار شونده با آرايش سر به دم است .روش هاي توليد گوناگوني  از جمله پليمرزاسيون حلالي به وسيله فرآيند حلالي و پليمرزاسيون فاز گاز مورد استفاده است. در ساختار پلي پروپيلن PP ايزوتاكتيك  واحدهاي مونومري با گروه هاي متيلي با آرايش سر به دم متصل شده و همگي در يك طرف زنجير اصلي قرار دارند  با استفاده از كاتاليست هاي متالوسن جديد  توليد گونه هاي مختلف پلي پروپيلن PP از جمله : ايزوتاكتيك ?سينديوتاكتيك? اتاكتيك و نيمه_ايزواتاكتيك ميسر ميشود.ساختار نيمه_ايزواتكتيك ساختاري است كه در آن هر گروه متيل ديگري در جايگاه ايزو تاكتيت قرار ميگيرد و گروه هاي متيلي باقي مانده به صورت تصادفي جايگيري ميكنند ساختار واحدهاي تكرار شونده اين پليمر به شكل زير است:

انواع و آرايش هاي فضايي مختلف پلي پروپيلن PP :

همان طور كه گفتيم شرايط پليمريزاسيون و نوع كاتاليست سبب به وجود آمدن آرايش هاي فضايي مختلف پلي پروپيلن PP ميشود كه تاثير زيادي بر خواص آن دارد.

انواع مختلف و معروف  پلي پروپيلن PP به صورت زيراست:

ايزوتاكتيك (هم نظم) : در زنجير اصلي تمام گروهاي متيل در يك طرف زنجير هستند

اين نوع از PP ساختار بسيار منظمي ارائه ميدهد و تجاري ترين و مهم ترين نوع پلي پروپيلن PP است

پروپيلن ايزوتاكتيك :

سينديو تاكتيك : گروه هاي متيل بر روي زنجير يك در ميان قرار گرفته اند.

پروپيلن سينديو تاكتيك

اتاكتيك (بي نظم) : گروه هاي متيل به طور تصادفي روي زنجير قرار گرفته اند.

پروپيلن اتاكتيك

خواص پلي پروپيلن PP :

در مقايسه با  PE :

در مقايسه با  PE ، PP عايق بسيار بهتري است. پلي پروپيلن PP نسبت به PE به اكسيد شدن توسط عوامل اكسيد كننده يا هوا در دماهاي بالا حساس تر است./ اين امر به دليل حضور labile هاي اتم H كه به كربن هاي نوع سوم متصل شده اند است/ و در نتيجه به پليمر پلي پروپيلن PP  آنتي اكسيدان (ضداكسيد شونده) اضافه ميكنند.و همان طور كه قبلا گفته شد پلي پروپيلن PP نسبت به PE داراي استحكام ضربه اي كمتر ولي دماي كاربري بالاتر و استحكام كششي بيشتر است

. از نظر حلاليت در دماي اتاق نامحلول است ولي در هيدروكربن ها و هيدروكربن هاي كلردار در دماي بالاي  C° 80 قابل حل است. از ميان تمام پلاستيك هاي مهم پلي پروپيلن PP از همه سبك تر است و داراي مقاومت بسيارخوبي در برابر حلال هاي طبيعي? مقاومت حرارتي خوب و مقاومت خزشي  است. تخريب حرارتي پلي پروپيلن PP دردماي بالاي  C°330 و بسيار شبيه به PE رخ ميدهدو مقادير زيادي هيدروكربن و كمتر از 1% مونومر توليد ميكند. دماي ذوب پلي پروپيلن PP ايزوتاكتيك C° 176  است كه از دماي ذوب HDPE بالاتر است. انتقال شيشه اي پلي پروپيلن PP در دماي C° 0رخ ميدهد و در زير اين دما پليمر ترد است. خواص پلي پروپيلن PP درزير آمده است:

10.5*10-5        K) (0°C)/) ضريب انبساط حرارتي

0.900-0.850    (g/cm³)چگالي

100-600           (%)كرنش نقطه شكست

-10       (°C)دماي انتقال شيشه اي

2.8-13820        (notched izod) (Mpa)مقاومت ضربه اي

1.54     شاخص انكسار

29.3-38.6        (Mpa)استحكام كششي

2.2-2.3            (1kHz)?ثابت دي الكتريك

2412-6893       (Mpa) مدول كششي

138      (°C)دماي ذوب

موارد کاربرد پلي پروپيلن PP :

الياف توليد شده در محصولات زيادي مانند موكت ها?پوشش ديوارها .

اسباب و اثاثيه و روكش وسايل استفاده ميشود.

پلي پروپيلن PP هم چنين در عايق بندي سيم ها  و ساختن لوله و صفحه نيز به كار ميرود .

فيلمهاي نازك و جهت گيري شده نيز قسمت عمده اي از موارد استفاده پلي پروپيلن PP و كوپليمرهايش  است.

قطعات توليد شده با قالبگيري تزريقي نيز محصولات عمده ي ديگري هستند كه به خصوص در موارد پزشكي كه امكان استريل كردنشان با گرما و اشعه فراهم است? مورد استفاده هستند.

نکاتي کوتاه در مود بازيافت :

بيشترين پلي پروپيلن PP بازيافتي از از لوازم يدكي اتوموبيل ها شامل جعبه باتري و سپر ماشين  است. روش اصلي بازيافت گرانول سازي مجدد آن است? البته در مورد جعبه باتري  فرآيند بازيافت عمدتا احياي ميزان رسانايي باتري است.

سپر ماشين  ، جعبه باتري

كوپليمرهاي پلي پروپيلن PP :

 پلي پروپيلن PP هم چنين به طور گسترده اي در فرم كوپليمر و blend(مخلوط)موجود است تقريبا 30%  PPتوليدي كوپليمر است و به همراه اتيلن رايج ترين كومونومر مي باشد. هر دو شكل كوپليمر بلوكي و تصادفي با اتيلن خاصيت ضربه پذيري پلي پروپيلن PP را افزايش ميدهد. كوپليمرهاي رايج ديگري كه ميتوان نام برد  اتيلن_پروپيلن رابر (EPR) و اتيلن_پروپيلن_دي ان ترپليمر (EPDM) است كه هردو را براي توليد رابر (لاستيك) داراي اتصالات عرضي كرده اند (كراس لينك)

برچسب ها :پلي پروپيلن pp،خط توليد پلي پروپيلن pp،محصولات پلي پروپيلن pp،پلي پروپيلن ، پلي اتيلن ، پليمر ، PP ، PE ، HDPE ،  LDPE،انواع پلي پروپيلن pp|خط توليد پلي پروپيلن pp|محصولات پلي پروپيلن pp|خواص پلي پروپيلن PP