وظايف مدير بازرگاني|سيستم هاي بازاريابی|اصول بازرگاني|قوانين و مقررات بازرگانی|اصول بازرگاني|وظايف مدير بازرگاني|مديريت بازرگاني|وظايف مديريت بازرگاني|،بازرگاني| مدير واحد بازرگاني| سيستم هاي بازاريابي|،قوانين و مقررات بازرگاني |اصول بازرگانی

شرح وظايف مدير بازرگاني، وظايف مديريت بازرگانی

 

شرايط عمومي

داشتن مدرک تحصيلي حداقل کارشناسي مناسب مي باشد. طبيعتا مناسب ترين تحصيلات براي اين سمت مديريت بازرگاني مي باشد اما مدارک تحصيلي مديريتي ديگر مانند مديريت، مديريت صنعتي، مديريت اجرايي MBA ، مهندسي صنايع و غيره نيز درصورت داشتن سابقه کاري در اين پست مناسب مي باشند.

رشته هاي فني مرتبط با زمينه فعاليت سازمان و صنعتي که شرکت در آن حضور دارد مانند مهندسي مکانيک، مهندسي برق و متالورژي به شرط دارا بودن دانش تئوريک و مهارت هاي اجرايي مديريت بازرگاني نيز امکانپذير مي باشد.

حداقل سابقه مورد نياز جهت انتخاب مدير واحد بازرگاني براي يک سازمان بين هفت تا ده سال مي باشد که البته اين زمان و اين سابقه کار با توجه به سازمان و شرايط آن متفاوت مي باشد.

 

مهارت ها و توانايي ها

اين جمله اي بديهي است اما بايد گفته شود که مدير بازرگاني بايستي توانايي مديريت واحد بازرگاني يک سازمان را داشته باشد. جهت انجام صحيح و کارآمد اين وظيفه مهم، او بايستي با اصول مديريت، مديريت مالي، مديريت بازرگاني، تحقيق بازار، بازاريابي و ديگر روش هاي و تکنيک هاي مديريتي آشنا بوده و حتي به اين روش ها مسلط نيز باشد.

از تکنولوژي و قابليت هاي فني شرکت، راهکارهاي علمي و نوين مديريت شناخت کافي داشته باشد و توانائي بالا در برنامه ريزي، سازماندهي، هدايت، هماهنگي، تصميم گيري و کنترل فعاليت هاي مختلف واحد بازرگاني همسو با سياست گذاريها و اهداف خرد و کلان شرکت از ويژگي هاي بايسته او باشد.

داشتن آگاهي کافي در مورد سيستم هاي بازاريابي، تکنيک هاي فروش و روش هاي تأمين، تدارکات و خريد، مسائل مربوط به عقد قراردادهاي فروش و خريد و نکات حقوقي آن ها، قوانين تجارت و همچنين ديگر قوانين مرتبط براي متصدي پست مديريت بازرگاني ضروري مي باشد.

 

ديگر موارد عبارت اند از:

- آشنايي کامل با اصول مديريت وسرپرستي افراد

- آشنايي کامل با مسائل مربوط به فروش داخلي وخارجي

- توانايي تهيه گزارش هاي متنوع در مورد حوزه امور فروش شرکت

- توانايي شناسايي بازارهاي موجود و جديد صادراتي از طريق بررسي و مطالعه بازارهاي جهاني

- داشتن قوه ابتکار و خلاقيت و طراحي راه حل هاي نوآورانه در مواجهه با مسائل تجربه نشده و جديد

- توانايي کار با کامپيوتر

- توانايي ايجاد ارتباط با نهادها و دستگاه هاي دولتي و موسسات خصوصي در جهت پيشبرد امور

- آشنايي با اينترنت

- آشنايي با تجارت الکترونيک

- آشنائي کامل با مقررات و قوانين مربوط به امور تجارت

- توانائي تماس و ارتباط با قسمت ها و واحدهاي مختلف در شرکت و سازمان هاي خارج از شرکت جهت انجام وظايف جاري

- توانائي تهيه گزارشات و آمارهاي مرتبط با مديريت

- آشنائي کامل با زبان انگليسي در زمينه امور تجاري و بازرگاني

 

اختيارات :

- امضاء قراردادها، چک ها و اسناد بهادار و اوراق تعهدآور و مکاتبات خارجي شرکت در صورت تفويض از سوي مديرعامل از جمله اختيارات مدير بازرگاني مي باشد.

- مصاحبه و استخدام نيروهاي واحد بازرگاني، ارزيابي عملکرد آن ها، انجام تشويق و تنبيه پرسنل از ديگر اختيارات مدير بازرگاني مي باشد.

 

مسئوليت ها و وظايف :

مدير بازرگاني بايستي گزارش هاي دوره اي از عملکرد سازمان را در بخش فروش تهيه و ارائه نمايد. وي بايد در خصوص سياست هاي کلان شرکت، اهداف تجاري سازمان و برنامه هاي استراتژيک در بخش فروش را از مديريت عامل دريافت کرده و جهت تبديل آنها به پروژه هاي اجرايي و برنامه هايعملياتي براي اجرا و دستيابي به اهداف تعيين شده، کوشش لازم را بنمايد.

مدير بازرگاني بايستي روحيه و رويکرد برآوردن خواسته هاي مشتريان و کسب رضايت مشتريان را در سازمان ايجاد کند.

 

شرح وظايف :

- کنترل و نظارت بر نحوه انجام خريدهاي شرکت در چارچوب مقررات و آئين نامه هاي معاملات

- مراجعه و تماس با مؤسسات، ‌شرکت ها و کارخانجات در رابطه با تأمين نيازهاي شرکت

- دريافت و بررسي آمار و اطلاعات ميزان فروش و بررسي علل نوسانات صعودي و نزولي آن و انجام اقدامات مقتضي

- هماهنگي با واحد برنامه ريزي به منظور اطلاع از توان موجود و ‌ظرفيت خالي شرکت جهت توسعه فعاليت هاي بازاريابي، ‌تحويل به موقع قراردادهاي جاري، تدوين برنامه کلان توليد ساليانه

- انتقال اطلاعات قراردادهاي عقد شده به واحدهاي مرتبط

- مذاکره با مشتريان و تأمين کنندگان و تهيه پيش نويس قراردادهاي فروش و خريد و ارائه به مديريت عامل جهت بررسي و تأييد

- حصول اطمينان از کفايت و صحيح بودن اطلاعات خريد براي کليه اقدام درخواستي مانند مواد اوليه،‌ قطعات يدکي و …

- جمع آوري اطلاعات مؤثر و مفيد و ارائه به مديران واحدها جهت الگوبرداري از بهترين ها

- نظارت بر کار افراد تحت مديريت و ارائه رهنمودهاي لازم به آنها

- شرکت در جلسات مديران و شنيدن و دريافت گزارش ها و پاسخگوئي به پرسش ها در رابطه با امور بازرگاني

- ارزيابي کارآئي، خلاقيت و انضباط افراد تحت مديريت و اقدام لازم دراين خصوص

- هماهنگي و همکاري بامديريت تضمين کيفيت درجهت افزايش کيفيت محصولات، تطابق قراردادها و محصولات مربوطه با نيازها، نظرات و الزامات

تهيه ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز سازمان با هماهنگي مديران

- شناسايي رقبا در بازارهاي صنعتي داخل و خارج کشور و بازاريابي متناسب جهت محصولات و قطعات جديد

بازاريابي، تبليغات، معرفي سازمان در بازارهاي صنعتي و تبليغات توانمندي هاي سازمان براي عرضه ي بيشتر محصولات

- ارزيابي پيمانکاران فرعي سازمان و طراحي برنامه هاي مناسب براي ارتقاء آن ها

- دريافت دقيق داده هاي خريد از واحد درخواست کننده جهت تطابق کامل خريد با درخواست ارائه شده

- گزارشي از فعاليت انجام شده به همراه تجزيه و تحليل لازم در پايان هر ماه به مدير عامل

- ارائه سفارشات و زمان درخواست شده از سوي مشتري به واحد توليد و برنامه ريزي توليد و پيگيري ارسال محموله ها در زمان هاي درخواستي

- نظارت بر روند خريد ملزومات، مواد اوليه، لوازم يدکي و مصرفي و ديگر تجهيزات و ابزارآلات

- عقد قراردادها شامل مذاکره با مشتريان و تهيه پيش نويس قرارداد فيمابين، عقدقرارداد و انتقال کليه اطلاعات آن به واحدهاي مرتبط درسازمان، انتقال متمم قرارداد به کارشناس فروش و لحاظ نمودن آن در قرارداد جاري، اعلام عقد قراداد به کارشناس فروش جهت ارائه به واحد برنامه ريزي، نظارت بر انجام فعاليت هاي بازنگري قراردادهاي فروش محصول

- تهيه، تدوين و به روزآوري شرح وظايف پرسنل واحد بازرگاني

- ارزيابي پرسنل در راستاي اجراي صحيح نظام ارزيابي پرسنل

- پيش بيني مراحل گشايش اعتبار،حمل و ترخيص کالا به منظور در نظر گرفتن آن ها در برنامه سفارش کالا

- انجام محاسبات لازم به منظور تعيين ارز مورد نياز خريد کالاهاي خارجي

 

استاندارد آموزشي

حتي در صورتي که مدير بازرگاني انتخاب و منصوب شده، داراي کليه مهارت هاي مندرج در بالا باشد باز هم نياز به گذراندن برخي دوره هاي آموزشي را دارد. آموزش ديدن و همچنين يادگيري، فرآيندي مداوم و پيوسته است.

در زيرفهرست دوره هاي آموزشي ضروري براي متصدي شغل مديريت بازرگاني يک سازمان ارائه خواهدشد:

- برون سپاري

- مديريت خريد

- سيستم سنجش رضايت مشتري

- مديريت برند و برندسازي

- قوانين روز واردات و صادرات

- الگوبرداري از بهترين ها

- اصول و فنون مذاکره موفق

- آشنائي با محصولات شرکت

- مديريت ارتباط با مشتري

- روش هاي بازاريابي

- روش هاي تحليل بازار

- تبليغات

- اصطلاحات بين المللي بازرگاني – اينکوترمز

- سيستم هاي اطلاعات مديريت

- هوش تجاري

- مديريت منابع انساني

- مديريت استراتژيک

- اصول مديريت

- مديريت بحران

- روش هاي کاهش هزينه

- برنامه ريزي، مديريت و کنترل پروژه

- کار تيمي

- فنون اداره موثر جلسات

- مديريت بهره وري

- مديريت زنجيره تأمين

- مديريت تکنولوژي

- فن آوري اطلاعات

- تفکر سيستمي

- لجستيک

- هزينه هاي کيفيت

- رويکرد فرآيندي

برچسب ها :وظايف مدير بازرگاني،مديريت بازرگاني،وظايف مديريت بازرگاني،بازرگاني،  مدير واحد بازرگاني، سيستم هاي بازاريابي،قوانين و مقررات بازرگاني ،اصول بازرگاني?

خط تولید  ، خدمات فنی و مهندسی ،کارخانه تولید ،خط تولید لوله پنج لایه pex،خط تولید لوله پکس ،محصولات پلیمری ،صنعت پلیمر ، محصولات لاستیک و پلاستیک ، ماشین آلات تولید ،راه اندازی کارخانه ، نصب و راه اندازی خط تولید ، مشاوره صنعتی ، مشاوره تولیدی ،سرمایه گذاری صنعتی و تولیدی ، طرح توجیهی ، پروژه صنعتی ، سازنده خط تولید ،سازنده ماشین آلات ،اکسترود تولید ،سازنده اکسترودر تولید ،اکستروژن ،سازنده_دستگاه تولید لوله پنج لایه ،پلیمر ،تکنولوژی تولید ،فرآیند تولید ،تجهیزات صنعتی،

خط توليد پروفيل در و پنجره upvc، خط توليد داکت برق، خط توليد پنل ديوارپوش ، پانل ديواري و سقف کاذب pvc، خط توليد لوله پليکا PVC، خط توليد لوله تک لايه PEX ،خط توليد لوله پنج لايه کامپوزيت آلومينيوم و پکس  PEX AL PEX، خط توليد لوله يک لايه وچند لايه پلي اتيلن و پلي پروپيلن و پکس PP,PE,PEX، دستگاه لمينيت پانل، دستگاه هات استمپ پانل PVc خط UV ، هاي لايت يا براق پانل

,p production line FIVE LAYER PIPE ,PEX FIVE LAYER PIPE ,PIPING_PEX ,TUBE PEX ,PEX piping, ,PEX_AL_PEX ,PEX PIPE ,PEX_TUBE,production line ,PRODUCTION LINE POLYMER ,Trading Company, ,Production plan ,Industrial design ,Production Project ,Industrial project ,Technical Services ,Engineering services ,production technology ,Production Process ,Industrial equipment ,Machinery, ,Machine ,Setup Factory ,Installation production line Industry,Extrude,extrusion ,Industrial, ,Manufacturer production line, Manufacturer machines and machinery, #pex_pipe_production_line,

,Pex pipe machinery, Pex pipe machine, FIVE LAYER PIPE , ، PIPE PEX-AL-PEX ، pex five layer pipe production line, pex piping production machine  pex pipe، pex tube machinery، PEX tubing، PIPE MANUFACTURE pex-al-pex-pipe-five-layer-production-line-machinery-machine- piping-tubing-tube-ManufacturerEX-AL-PEX PIPE production machine|pex five layer pipe production line| piping machinery| tube tube|PEX tubing| tubing MANUFACTURE FIVE LAYER PIPE , , PERT ، PIPE PEX-AL-PEX ،pex pipe , pex five layer pipe production line, pex pipe production line  pex، pex piping ، pex pipe mashinery، PEX PIPE MACHINE،PEX AL PEX PIPE

خط توليد لوله پنج لايه و تک لایه آلومینیوم و پکس pex ، ماشین آلات توليد لوله پنج لایه و تک لایه پکس PEX ، دستگاه تولید لوله هاي پنج لايه ، کارخانه تولید لوله پنج لایه PEX ، خط تولید لوله تک لایه PEX , PERT خط-تولید-دستگاه-لوله-پنج-لایه-پکس-آلومینیومخط توليد لوله پنج لايه و تک لایه کامپوزیت آلومینیوم و پکس pex ، ماشین آلات توليد لوله پنج لایه و تک لایه پکس PEX ، دستگاه تولید لوله هاي پنج لايه ، کارخانه تولید لوله پلي اتيلن PEX ،