خط توليد پروفيل UPVC|خط توليد پروفيل درب و پنجره UPVC|دستگاه توليد پروفيل UPVC|پروفيل پنجره هاي دوجداره UPVC

فرآيند توليد پروفيل upvc
تاریخ انتشار: 1392/08/03

خط توليد پروفيل UPVC|خط توليد پروفيل درب و پنجره UPVC|دستگاه توليد پروفيل UPVC|پروفيل پنجره هاي دوجداره UPVC|خط توليد پروفيل UPVC|پلي اتيلن | پلي پروپيلن|پلي استايرن| PVC| UPVC |پروفيل UPVC|اکسترود|اکسترودر |ماشين آلات ساخت در و پنجره UPVC|قالب پروفيل UPVC|سيلندر و مارپيچ 

 

فرايند توليد پروفيل UPVC

مواد اصلي UPVC را نفت خام و نمک طعام تشکيل ميدهند . از نفت خام ، اتيلن و از نمک ، کلر بدست مي آيد و از طريق پليمر يزاسيون ، کلر، اتيلن ، وينيل کلريد با هم ترکيب و پلي وينيل کلريد يا بصورت خلاصه PVC بدست مي آيد. که ماده اي پلاستيکي و قابل ارتجاع است.

امروزه PVC در کنار پلي اتيلن- پلي پروپيلن- پلي استيرول به عنوان يک ماده استاندارد در زمينه هاي مختلف کاربرد فراواني دارد.

فرايند توليد پروفيل UPVC

1- مرحله ميکس و آماده سازي مواد اوليه در دستگاه ميکسر

2- مرحله شکل دهي و توليد پروفيل در دستگاه اکسترودر

در مرحله اول PVC و  افزودني هاي ديگر ، با درصد مشخص توسط  دستگاه ميکسر ترکيب سرد و گرم مي شود . مواد ترکيب شده بين 12 تا 24 ساعت در دماي محيط مي ماند تا الکتريسيته ساکن حاصل از ميکس از بين برود و دماي آن با دماي محيط يکسان گردد .

افزودني ها :

ضربه‌گيرها (Impact Modifiers )

کاهش‌دهنده‌هاي سرعت اشتعال يا متعادل کننده‌هاي گرما (Heat Stabilizers )

پر کننده‌ها (Fillers )

کمک فرايندها (Processing Aids )

 روان‌کننده‌هاي داخلي و خارجي (Internal & External Lubricants )

 در صورت نياز رنگ‌هاي صنعتي (Pigments )

اکسيـد تيتانيوم (Tio2 )

Un plasticized Poly Vinyl Chloride که مختصرا UPVC ناميده مي شود ماده‌اي سخت است و در واقع يک نوع پلاستيک حرارت ديده (Thermo plats ) مي باشد که در فرايند توليد، از طريق اکسترودر شدن به شکل مقاطع مختلف (Profiles ) در آورده مي شود.

طيف وسيعي از محصولات را مي توان با UPVC توليد نمود که براي نمونه مي توان به پروفيل هاي قابل مصرف در ساخت درو پنجره، کرکره ، کف پوش ، سقف کاذب ، کابل‌هاي ايزوله ، چرم مصنوعي، ورق PVC  ، محافظ قرص ، کيسه خون و سرم اشاره کرد.

در ساخت درو پنجره از جنس UPVC از پروفيل هاي مناسب که داراي غلظت بالاي مواد متشکله هستند استفاده مي شود تا استحکام کافي را داشته باشند.

UPVC بعلت داشتن امتيازات زياد و خاص جاي خود را در بازارهاي جهاني پيدا نمود . در حال حاضر UPVC نسبت به ساير مواد پليمري از امتيازات بالاتري برخوردار بوده ودرصد مصرف بيشتري را به خود اختصاص داده است .

مواد پس از مرحله ميکس به صورت اتوماتيک وارد دستگاههاي اکسترودر ميشود . پس از تنظيم و نصب قالب پروفيل مورد نياز و هم چنين قسمت هاي کاليبراتور و تانک هاي خنک کننده مي بايست دماي سيلندر ودستگاه اکسترودر و قالب به حد معين برسد . اين ميزان دما بسته به نوع سطح مقطع پروفيل متفاوت است که معمولا براي سيلندر بين 165 تا 185 درجه سانتيگراد و براي قالب بين 198 و 202 درجه سانتي گراد ميتواند متغير باشد . دستگاههاي اکسترودر شامل دو عدد مارپيچ با چرخش غير همسو ميباشد که مواد را به صورت يکنواخت از قسمت سيلو به طرف قالب هدايت ميکند .سيلندردستگاه شامل چهار قسمت مي باشد که هر کدام به ترتيب وظيفه پيشگرم کردن مواد ، پلاستيسيته کردن تبديل مواد به شکل خميري خروج گازهاي متصاعد شده و در نهايت شکل گيري پروفيل را به عهده  دارند ، پس از خروج پروفغيل از قسمت کاليبره و تانک هاي خنک کننده اطلاعات مربوط به پروفيل روي آن حک ميشود . در نهايت پروفيل وارد قسمت برش شده در ابعاد 6 متري برش داده و بسته بندي مي گردد .

 

استانداردهاي توليد وآزمايشات مواد اوليه :

براي توليد پروفيل ميتوان از مواد اوليه دست نخورده ، مواد بازيافت شده و مواد قابل بازيافت استفاده نمود. کاربرد اين مواد با توجه به استاندارد کيفيت RAL-GZ 716/1 تحت شرايط و آزمايشات خاصي قابل قبول ميباشد.

کاربرد مجدد مواد با فرمول يکسان توسط همان کارگاهي که قبلاً آنها را توليد کرده در صورتي که به کيفيت پروفيلها صدمه نزنند و عاري از هر گونه مواد نرم کننده و مواد خارجي باشند تحت شرايط خاصي امکان پذير ميباشد.

 

آزمايشات مربوط به پروفيل توليدي :

1- شکل ظاهري و شرايط توليد

حين فرآيند توليد انواع سطح مقطع پروفيل، تعداد نمونه هاي مشخصي جهت انجام آزمايشات از توليد اخذ مي گردد. اين نمونه ها پس از بررسي شکل ظاهري بمدت 12 تا 24 ساعت در آزمايشگاه نگهداري شده و سپس مورد تستهاي مختلف طبق استاندارد RAL GZ 716/1 قرار مي گيرد.سطوح خارجي پروفيل ها که در معرض ديد قرار دارند لازم است داراي رنگ سفيد يکنواخت بوده و عاري از هر گونه اجسام خارجي ، حفره ، ترک ، حباب و ساير معايب باشند .

2- مقاومت در برابر ضربه ناشي از سقوط جرم در دماهاي پايين:(Impact resistance by falling mass at low temperature)

در اين آزمايش ابتدا ?? نمونه cm 30 در دستگاه Freezer قرار داده و تا دمايc º 15 به مدت حداقل يکساعت نگهداري مي شوند سپس توسط جرم kg 1 از ارتفاع mm 1500 مورد تست ضربه قرار مي گيرند .  طبق استاندارد RAL   نبايد بيش از 10%  از نمونه ها ( بيش از يک پروفيل ) شکسته شود.

3-  رفتار پس از گرم شدن :   (Behavior after heating)

نمونه cm 22 به مدت نيم ساعت در دماي ºc 150 گرم شده سپس در دماي محيط خنک مي گردد و پس از انجام آزمايش نمونه بايد فاقد هر گونه تغيير شکل ظاهري (اعم از چروک، ترک، …) باشد.

 4- تست جرم واحد طول:

نمونه mm 250   با دقت mm 1 اندازه گيري شده و جرم آن با دقت gr 1 سنجيده مي شود. جرم واحد محاسبه شده نبايد کمتر از 10% مقدار اسمي آن طبق استانداردهاي ارائه شده باشد.

5- برگشت حرارت:    (Heat reversion)

سه مقطع پروفيل mm220 انتخاب و با دو خط به فاصله تقريبي mm 200 در دو سمت سطح به صورت عمود بر محور پروفيل نشان گذاري مي شوند. اين نمونه ها پس از نشانه گذاري در کوره با دماي ºc 100 به مدت يکساعت قرار ميگيرد. و پس از خنک شدن در دماي محيط مجدداً نشانه ها اندازه گيري مي شود. براي هر نمونه و هر جفت علامت، ضريب برگشت حرارت به درصد محاسبه مي شود.

طبق استاندارد RAL جهت پروفيلهاي فرعي نبايد درصد اختلاف برگشت حرارت بيش از 3% و براي پروفيلهاي اصلي بيش از 2% باشد. ضمناً براي پروفيلهاي اصلي اختلاف درصد برگشت حرارت بين دو طرف سطح نيز نبايد بيشتر از 0.4 % باشد.

 

6- تست ابعاد و هندسه پروفيل

ابعاد بيروني و عملي سطح مقطع پروفيلها همچنين ضخامت جداره هاي داخلي و هندسه پروفيل با استفاده از ابزارهاي با دقت زياد،  اندازه گيري و با استانداردهاي ارائه شده مقايسه مي گردد.

7- تست کجي

به منظور اندازه گيري انحراف محور طولي پروفيل، دو نمونه mm 1000 به صورت آينه وار روي يکديگر قرار مي گيرند و با وسيله اندازه گيري دقيق فاصله ايجاد شده در تمام محور طولي دو پروفيل اندازه گيري مي شود. اين انحراف نبايد از mm 1 در کل طول يکمتر تجاوز کند.

8- تست جوش:

سطح مقطع هاي پروفيل پس از مرحله جوش به صورت نمونه در آزمايشگاه تحت تست جوش قرار مي گيرند. بر اساس استاندارد RAL هر يک از اين سطح مقطع ها بايد تحت نيروي مشخصي که محاسبه شده است به مرحله شکست برسند و در صورتيکه زودتر از ميزان نيروي تعريف شده پروفيل شکسته شود محموله توليدي مردود شناخته خواهد شد.

 

برچسب ها :خط توليد پروفيل UPVC ، پلي اتيلن ، پلي پروپيلن ، پلي استايرن ، PVC ، UPVC ، پروفيل UPVC ، اکسترود ، اکسترودر ، ماشين آلات ساخت در و پنجره UPVC ، قالب پروفيل UPVC ، سيلندر و مارپيچ ،خط توليد پروفيل UPVC|خط توليد پروفيل درب و پنجره UPVC|دستگاه توليد پروفيل UPVC|پروفيل پنجره هاي دوجداره UPVC