راهنمای نصب چوب پلاست

 

الف-نکات کلی:

۱-با توجه به ساختار چوب پلاست این محصول به طور تقریبی در هر متر مربع قادر به تحمل وزنی برابر با۴۳۰ کیلوگرم می باشد.

۲- مصرف متریال چوب پلاست جهت پوشش سطوح و امور تزیینی ،الزاما نیاز به زیرسازی فلزی و یا متریال مناسب دیگر می باشد.

 

ب : شرایط نگهداری متریال چوب پلاست قبل از استفاده 

۱- پروفیل چوب پلاست پس از حمل در محل پروژه باید در سطحی کاملاٌ صاف قرار بگیرند.

۲- چیدمان پروفیل چوب پلاست باید به صورت افقی باشد .      

۳- پروفیل ها باید در مکانی خشک که هوا در آن جریان داشته باشد نگهداری شوند

 

ج : شروع بکار(زمان اجرا)

۱-زمان اجرای عملیات پوشش کف با متریال چوب پلاست باید به نوعی آغازگردد که سایر امور ساختمانی به پایان رسیده باشد.

۲-لازم است قبل از شروع عملیات نصب پوشش کف با متریال چوب پلاست نسبت به تراز بودن سطوح زیرین کار بااستفاده از پروفیل های مناسب صورت گیرد.

 

د :  اجرای کف   

۱- برای عملیات زیرسازی می توان از متریال های مختلف استفاده کرد که بنا به شرایط محیطی و همچنین امکانات فضای اجرا می تواند متفاوت باشد ،این متریال ها می تواند قوطی چوب پلاست ، قوطی آهن یا آلمینیومی باشد .تشخیص نوع متریال زیرسازی و ابعاد آن برعهده ی کارشناسان شرکت می باشد.

۲- در صورت نیاز و تشخیص استفاده از زیرسازی آهنی بهتر است از قوطی ۴۰*۴۰میلیمتر استفاده گردد و برای جلوگیری از خوردگی قوطی آهنی استفاده از ضدزنگ در ۴ وجه قوطی ها الزامی می باشد.

۳- زیرسازی و فواصل بین قوطی های ۴۰*۴۰میلیمتر به صورت آکس به آکس حداکثر ۳۰ سانتی متر می باشد.

۴- جهت نصب چوب پلاست برروی شبکه فلزی ، از بست های مخصوص(تی کلیپس) استفاده می گردد که به وسیله پیچ به سطح زیر سازی جهت مهار متریال چوب پلاست استفاده می شود.

۵-برای هرگونه نصب پیچ ، حتماً محل مورد نظر با دریل سوراخ گردد و از ایجاد سوراخ بوسیله پیچ برروی سطح کار اجتناب گردد.

۶- فاصله طولی بین پروفیل های چوب پلاست در هنگام نصب باید ۳ میلیمتر باشد.

7- پیچ های مورداستفاده می بایست از جنس گالوانیزه یا استیل با طول مناسب باشد.

8-با توجه به اهمیت زیرسازی در زیباسازی و استحکام عملیات پوشش کف با متریال چوب پلاست لازم است هم جهت با نصب طولی پروفیل ها در محل طلاقی دو پروفیل به صورت طولی ، قوطی های زیرسازی دوبل گرددکه به صورت معمول برای ۱۵۰سانتی متر این عمل انجام می گیرد.

9-برای استحکام شبکه فلزی زیرسازی در راستای چیدمان متریال چوب پلاست هر دو نیاز به زیر سازی با قوطی فلزی داریم تا استحکام شبکه زیرسازی تقویت گردد.                                                      

 

و :  اجرای نما

۱-   قبل از نصب نما می بایست از ترازبودن سطح کار کاملاً مطمئن گردید.                                                         

۲- در صورت تشخیص کارشناسان شرکت مبنی بر استفاده از قوطی فلزی در شبکه زیرسازی نما، بهتر است از قوطی فلزی ۳۰*۳۰میلیمتر استفاده گردد و برای جلوگیری از خوردگی قوطی فلزی ، استفاده از ضد زنگ الزامی می باشد

۳- در زیرسازی شبکه فلزی نما ، فاصله بین قوطی های ۳۰*۳۰میلیمتر ،آکس به آکس حداکثر ۳۰ سانتی متر می باشد.

۴- در حالتی که نما تماماٌ از متریال چوب پلاست استفاده می گردد، زیرسازی فلزی برروی نما با تمام شرایط گفته شده انجام می گیرد و متریال چوب پلاست با استفاده از بست برروی شبکه فلزی زیرسازی مهار می گردد.

۵- در شرایطی که در نمای چوب پلاست بصورت تلفیقی و ترکیبی ، با هر متریال دیگر صورت گیرد ، بهتر است در ابتدا آن متریال اجراگردد و بعد از آن پروفیل چوب پلاست برروی نما اجرا شود تا آسیبی به آنها در هنگام اجرا وارد نگردد. دراین موقع با توجه به حساسیت و سختی استفاده از دو متریال متفاوت ، هماهنگی لازم کارفرما و یا نماینده او با گروه نصب چوب پلاست الزامی می باشد.

۶- در قسمت های زاویه دار نما و کنج ها برای زیبایی کار بهتر است پروفیل های چو ب پلاست فارسی بر گردیده و نصب گردند.لازم است برای اجرای دقیق تر نما در قسمت های ذکر شده که نیاز به فارسی بر کردن متریال چوب پلاست دارد ، دربخش زیرسازی شبکه فلزی نهایت دقت بکارگرفته شود تادرهنگام فارسی کردن متریال چوب پلاست کمترین ضریب خطا را داشته باشیم.

۷- در مواقعی که امکان فارسی بر کردن چوب پلاست به دلایل مختلف در قسمت های زاویه دار و نما و کنج ها وجود ندارد، بهتر است از نبشی مناسب برای کاور کردن آن قسمت ها استفاده گردد.                                  

۸- فواصل طولی ، نوع پیچ ، سوراخ کاری و سایر موارد ذکرشده در بخش کف در مورد نصب نما نیز صادق می باشد.