خط توليد فيلم پلي پروپيلن pp|خط توليد لوله پلي پروپيلن pp|خط توليد ورق پلي پروپيلن pp|خط توليد فيلم پلي پروپيلن pp|خط توليد لوله پلي پروپيلن pp|خط توليد ورق پلي پروپيلن pp|پلي پروپيلن|خط توليد پلي پروپيلن|خط توليد pp|محصولات pp |پليمر|PE|پلي اتيلن|خط توليد پلي اتيلن|خط توليد PE

تاريخچه پلي پروپيلن PP

پلي پروپيلن pp بواسطه پليمريزه شدن پروپيلن بوجود آمده است و در مقايسه با ديگر مواد پلاستيکي جديدا کشف گرديده است. پلي پروپيلن pp توسط فونتانا در سال 1950 اختراع شده و با يک ساختار نامنظم با وزن مولکولي زياد مشخص مي گردد. پروپيلن موفقيت زيادي در صنعت داشته و ساخته تک آرايشي پلي پروپيلن pp مي باشد که توسط جيوليو ناتا در سال 1954 اختراع شد. پلي پروپيلن pp در زمان ترتيب يافتن راديکالهاي متيلي در يک طرف زنجيره ، تک آرايشي مي باشد. در سال 1957 ، توليد پلي پروپيلن pp تحت نام تجاري " موپلن " ( MOPLEN ) توسط مونتديسون آغاز گرديد. بعد از آن ، توليد و تجارت آن محصول توسط ديگر شرکت هاي اروپايي ، آمريکايي و ژاپني شروع شد.

پلي پروپيلن pp  چيست ؟

پلي پروپيلن pp يکي از چندين مشتقات پروپيلن ( CH3-CH=CH2 ) است. پليمرها ، بسته به نوع پليمريزه شدن و کاتاليزور مورد استفاده ، ترکيبي منظم و يا نامنظم را از خود نشان مي دهند. وقتي اتمهاي پليمرها ترکيب منظمي مثل پلي پروپيلن pp تک آرايشي داشته باشند ، پليمرها براحتي به کريستال ( بلور ) تبديل مي گردند. زمانيکه ترتيب نداشته باشند به کريستال تبديل نمي شوند. در واقع ، پروپيلن، بسته به ترتيب مولکولهاي بزرگ خود ، انواع مختلف با کاربردهاي گوناگون دارند. ويژگيهاي آنها تحت تاثير ساختار آنها بر زنجيره مولکولي و وزن مولکولي آنها مي باشند. پليمرهاي ساختار منظم ( پلي پروپيلن pp تک آرايشي و هم آرايشي ) مي توانند کريستالي شده ، در دماهاي بالا ذوب نشده و ويژگيهاي مکانيکي خوبي از خود نشان دهند. به عبارت ديگر ، پلي پروپيلن pp هاي بي آرايش ( ترکيب نامنظم اتم ها ) کريستالي نشده و خصوصيات ارتجاعي دارند که داراي مصارف عملي نمي باشند. در مصارف صنعتي ، فقط پليمرهاي تک آرايشي استفاده مي شوند و ديگر گونه ها براي مصرف تجاري توليد نمي گردند. پلي پروپيلن pp يک پلاستيک قابل انعطاف بوده که براحتي شکل گرفته و مي تواند قالب ريزي شود. نام پلاستيک گرمايي براي آن بدليل شکل گيري و قالب ريزي راحت آن بر اثر حرارت مي باشد. پلي پروپيلن pp با حرارت به پلاستيک تبديل شده ، و وقتي سرد شود ، جامد مي گردد. اين خصوصيت آن ، امکان توليد ذرات از طريق تزريق ، روزن راني و شکل گيري خلائي را براي آن ميسر مي سازد.

سه نوع  پلي پروپيلن pp :

هوموپليمر :

اين ماده با پليمريزه شدن پلي پروپيلن pp بدست مي آيد.

بلوک (دسته اي ) کوپليمر :

اين ماده از پليمريزه شدن مقادير خاص پروپيلن و اتيلن بدست مي آيد. بدليل قرارگيري در حالتي ميان مولکولهاي پروپيلن و اتيلن در زنجيره پليمري بصورتدسته اي، اين ماده داراي ويژگي ميان پلي اتيلن و پلي پروپيلن pp مي باشد.

رندوم (بي نظم )کوپليمر :

اين ماده از پليمريزه شدن مقادير خاص پروپيلن و اتيلن بدست آمده و مولکولها بي نظم و ترتيب شکل مي گيرند .

برچسب ها :خط توليد فيلم پلي پروپيلن pp،خط توليد لوله پلي پروپيلن pp،خط توليد ورق پلي پروپيلن pp،پلي پروپيلن ، خط توليد پلي پروپيلن ، خط توليد pp ، محصولات pp ،پليمر ، PE ، پلي اتيلن ، خط توليد پلي اتيلن ، خط توليد PE ،خط توليد فيلم پلي پروپيلن pp|خط توليد لوله پلي پروپيلن pp|خط توليد ورق پلي پروپيلن pp