خط توليد لوله پلي اتيلن PE اسپيرال|خط توليد لوله پلي اتيلن SPIRAL PE PIPE|لوله اسپيرال|خط توليد لوله پلي اتيلن اسپيرال| خط توليد پروفيل UPVC|خط توليد داکت|خط توليد لوله PE |خط توليد لوله پلي اتيلن|خط توليد لوله دو جداره پلي اتيلن 

خط توليد و فرايند توليد لوله هاي پلي اتيلن دو جداره اسپيرال
با توجه به توسعه شبکه فاضلاب و آبرساني ، استفاده از لوله هاي پلي اتيلني اسپيرال افزايش چشم گيري پيدا کرده است لذا در اين مطلب شما عزيزان را با خط توليد لوله هاي پلي اتيلن اسپيرال آشنا مي نماييم و اطلاعاتي در زمينه روش توليد و مزاياي اين لوله ها در اختيار شما مي گذاريم.
در اين تكنولوژي توليد، از دو اكسترودر مجزا، يكي جلوله اسپيرال پلي اتيلن جهت توليد پروفيل هاي توخالي با سطح مقطع مستطيلي ( داكت) (Duct profile) و ديگري جهت توليد پروفيل خط جوش (با سطح مقطع I شكل) (Strip profile) بين پروفيل هاي داكت استفاده مي گردد.
 در چيدمان خط توليد اين دو اكسترودر بصورت عمودي بر هم در نظر گرفته شده و بطوريكه پروفيل داكت پس از خروج از داي اكسترودر تحت تانك خلا كاليبره شده و با عبور از حمام خنك كاري تا اندازه اي سرد شده كه مشخصات ابعادي خود را بتواند حفظ كند و در عين حال دماي لازم جهت برقراري جوش مناسب با پروفيل خط جوش را كه توسط اكسترودر دوم توليد مي گردد را داشته باشد.
در نهايتپروفيل داكت حول يك استوانه كه قطر بيروني آن معادل قطر داخلي محصول نهايي است پيچيده شده و فضاي بين دو پروفيل داكت با پروفيل جوش پر مي شود همچنين حضور يك فك فشار نده اتصال بهتر دو پروفيل را به هم تسهيل كرده و لوله توليدي را به جلو حركت مي دهد. برش لوله در ابعاد مورد نظر نيز فاز نهايي توليد خواهد بود.

خط توليد لوله هاي پلي اتيلن اسپيرال
فرآيند توليد لوله هاي پلي اتيلن اسپيرال مانند توليد لوله هاي پلي اتيلن ، به روش اكستروژن مي باشد كه مواد اوليه به صورت گرانول به داخل دستگاهاكسترودر وارد شده و در اثر حرارت ذوب مي شود .
 
 توليد لوله هاي پلي اتيلن سپس مواد ذوب شده به وسيله ماردون (ميله مارپيچ) به جلو رانده مي شود و پس از خروج از اكسترودر وارد قالب مي شود . مواد پخته شده پس از خروج از سر قالب ، از كاليبراتور عبور نموده و در تانك وكيوم با اعمال فشار مناسب شكل داده مي شوند . سطح لوله به محض خروج از كاليبراتور بوسيله لايه هايي از جريان آب سرد خنك مي گردد .
 
حرارت بالاي مذاب  پلي اتيلن بعد از خروج از قالب بتدريج در تانك وكيوم و پس از آن در تانك هاي خنك كننده با استفاده از آب سرد كاهش مي يابد .
 
 لوله پلي اتيلن توليد شده بوسيله دستگاه كشنده بتدريج از درون تانك هاي خلاء و خنك كننده كشيده شده و بوسيله دستگاه مارك زن ، مشخصات فني ، تاريخ توليد ، علامت استاندارد و نشان اختصاري نام شركت بر روي آن ثبت مي گردد و سپس بوسيله دستگاه برش در متراژهاي مختلف و معين بريده مي شوند .
 
ابعاد  لوله هاي پلي اتيلن اسپيرال
با توجه به توليد‌ات بر اساس استاندارد13476-2006 prEN ابعاد مطابق با جدول زير که در استاندارد مذکور آمده است, مي‌باشد.
لوله‌هاي اسپيرال در كانادا و ايالات متحده مطابق ASTM F894 ( لوله هاي پلي اتيلن پروفيل فاضلابي با قطر بالا) توليد مي‌شود. همچنين مي تواند مطابق با استانداردهاي بين المللي ويژه مانند CSAB185.2 يا BNQ3624-120 توليد شود.
 
اتصالات لوله هاي پلي اتيلن اسپيرال
امروزه اتصالات پلي اتيلن عمده مورد مصرف در شبكه هاي آبي و فاضلابي شامل چهار بخش زير مي باشد:
:: انشعابات (سه و چهارراه)
:: منهول ها
:: كوپلرها (رابط)
:: سيفون‌ها  لوله هاي پلي اتيلن اسپيرال
مشخصات مواد اوليه مصرفي در تمام اتصالات يكسان و همان مواد اوليه مورد مصرف جهت لوله ها مي باشد كليه آزمون هاي مورد الزام براي كنترل مواد اوليه مصرفي جهت توليد لوله و اتصالات نيز بايد با دقت انجام پذيرد.
استفاده از مواد ضايعات توليد مشابه در صورت شستشوي كامل و عدم وجود اشياي خارجي تا ميزان 5? وزني مجاز مي باشد. (ليكن توصيه مي گردد در جهت حفظ كيفيت لوله ها و اتصالات و استفاده از حداكثر عمر بهره برداري، از ضايعات استفاده نگردد.)
اتصال لوله هاي دو جداره به يكديگر در طول خط لوله طبق مشخصات زير صورت مي پذيرد.
اتصالات كوپلينگي:
اين اتصال بصورت حلقه هائي از جنس پلي اتيلن متناسب با سايز لوله ها مي باشد كه در اثر حرارت منقبض شده و بصورت شرينگ عمل مي نمايد و به سطح خارجي لوله ها، در محل اتصال كاملاً محكم شده و باعث اتصال لوله و از نشت مايعات داخل آن جلوگيري مي نمايد.
 
اتصالات الكتروفيوژن:
اين اتصالات از نوع ضخيم تر از كوپلينگها و متناسب با سايز لوله بوده و در سايزهاي مختلف آنها نيز تغيير مي نمايد.پس از قرار دادن آنها در محل اتصال، با كمك نيروي الكتريكي گرم شده و باعث جوش خوردن اين اتصالات به لوله ها مي‌گردد.
 
اتصالات رزوه اي:
كه در قسمت انتهائي لوله ها بصورت پيچ و مهره رزوه شده و با چرخاندن لوله ها در داخل يكديگر به هم متصل مي گردند و براي آب بند نمودن اين قسمت از كوپلينگ يا سيستم اكسترودر استفاده مي گردد.
 
اكسترودر:
در اين نوع اتصال با اكسترودرهاي دستيٍ مواد مذاب پلي اتيلن بين درزهاي داخل و خارج لوله ها تزريق شده و باعث جوش خوردن و اتصال لوله ها مي‌گردد.

خواص پلي اتيلن در لوله هاي اسپيرال
پلي اتيلن مذاب به هنگام سرد شدن کريستاليزه مي شود و زنجيره هاي بلند موکولي آن در کريستاليتهاي بسيار کوچک جاي مي گيرد. هر چه طول زنجيره ها کوتاهتر و درجه انشعاب کمتر باشد اين عمل بهتر انجام ميشود. اگر ماده مذاب به آرامي سرد شود کريستاليت ها ساختار بزرگي که گويچه (اسفرولايت) ناميده مي شود به وجود مي آورند. ناحيه کريستالي ,چگالي بيشتري نسبت به ناحيه آمورف دارد و لذا تعيين درجه کريستاليزاسيون مواد با توجه به چگالي آن امکان پذير است.
:: با افزايش چگالي (بالا رفتن درجه کريستاليزاسيون) خواص زير افزايش مي يابد :
- درجه حرارت ذوب کريستالي
- تنش کششي در نقطه تسليم (Stress yield)
- مدول، سفتي و سختي
- مقاومت در برابر حلالها

:: و خواص زير کاهش مي يابد :
- قدرت ضربه پذيري
- شفافيت
- مقاومت در برابر تنش ترک خوردگي محيطي ESCR
 
:: با افزايش وزن مولکولي خواص زير افزايش مي يابد :
- قدرت ضربه پذيري
- تنش کششي در نقطه پارگي
- مقاومت در برابر تنش ترک خوردگي محيطي
 

ويژگي لوله هاي پلي اتيلن اسپيرال
 لوله هاي پلي اتيلن اسپيرال ميتواند جايگزين مناسب و قابل اطميناني براي لوله‌هاي سنتي انتقال فاضلاب باشد
ويژگي‌هاي زبر دليلي براي جايگزين نمودن سيستمهاي قديمي با لوله اسپيرال است
:: وزن کم و سهولت در حمل و نقل
:: سهولت و سرعت زياد در نصب آن ها
:: مقاومت در برابر سائيدگي،خوردگي و سيالات شيميايي
:: قابليت جوشکاري به يکديگر
:: قابليت بازيافت آنها از محيط زيست
:: تحمل فشار زياد از خارج لوله و استحکام زياد آنها
:: يخ نزدن سيال در داخل لوله
:: مقاومت در برابر تابش مستقيم خورشيد
:: عدم مقاومت در برابر عبور سيال
:: قابليت انعطاف و تحمل ضربه پذيري
:: سهولت در اتصال لوله به لوله
:: هزينه پايين خدمات و تعمير و نگه داري آنها
:: قابليت اتصال لوله ها در محيط بيرون از ترانشه و افزايش
:: سرعت نصب لوله در داخل ترانشه

برچسب ها :خط توليد لوله پلي اتيلن اسپيرال ، خط توليد پروفيل UPVC ، خط توليد داکت ، خط توليد لوله PE  ، خط توليد لوله پلي اتيلن ، خط توليد لوله دو جداره پلي اتيلن ،خط توليد لوله پلي اتيلن PE اسپيرال|خط توليد لوله پلي اتيلن SPIRAL PE PIPE|لوله اسپيرال