استاندارد و تجارت| استاندارد ملي|حفظ و ارتقاء سطح تكنولوژي| استاندارد منطقه اي| استاندارد بين المللي

استاندارد و تجارت

يكي از عواملي كه ميتواند موجبات آسودگي خاطر صادر كنندگان و وارد كنندگان را تا حد زيادي فراهم نمايد وجود عامل سوم(Third party) در تجارت بين آنهاست.عاملي كه بدون جانبداري از هر يك از دو طرف و صرفاً به استناد قوانين و مقررات از پيش تدوين شده به داوري پرداخته و زمينه انتقال كالا از دست فروشنده به خريدار را محيا كند. اين عامل سوم كه به چشم سوم نيز معروف است بايد داراي خصوصيات زير باشد:

1) مورد وثوق و تاييد هر دو طرف (خريدار و فروشنده) باشد.

2) به تمامي جنبه هاي تجارت احاطه داشته باشد.

3) داراي قدرت تصميم گيري باشد.

4)در ارتباط با كميت و كيفيت كالا هاي مبادله شده تعاريف مدون و مشخصي داشته باشد.

بدون شك موسسات استاندارد در سطح جهان با توجه به اينكه چهار خاصيت فوق الذكر را دارا هستند ميتوانند نقش عامل سوم را در تجارت به عهده داشته باشند زيرا زبان استاندارد زبان تفاهم بين المللي است و اساساً مفهوم لغوي استاندارد، نمونه،قاعده،اصل،مقياس تصويب شده و هر چيزي است كه به عنوان مبنايي براي مقايسه پذيرفته شود.

بنابرين مطابقت كالا، خدمات، آيين كار، سيستم كيفيت يا هر امري با استاندارد، بدين معنا است كه در آن موارد قواعد، اصول و مقررات ويژه اي رعايت شده است.

استاندارد سازي به مفهوم قانونمند شدن و مطابقت با اصول و ضوابط علمي و فني در امور مختلف همچون توليد، تجارت، حمل و نقل، ارتباطات و غيره مصداق مي يابد.

بديهي است در صورتي كه هم خريدار و هم فروشنده پايبندي خود را به استاندارد خاصي اعلام نمايند، ميتوانند در پناه اين زبان مشترك به راحتي داد و ستد خود را انجام دهند.

انواع استاندارد

بر حسب خريدار و فروشنده از يك مليت يا از دو مليت مختلف باشند داد و ستد كالا بين آنها خريد و فروش داخلي و يا صادرات و واردات تعريف مي گردد كه كه هر يك از اين دو معامله تابع استانداردهاي خاص خود مي باشند بنابرين لازم است در اينجا با انواع استانداردهاي اشنا شويم.

1)       استاندارد ملي

استانداردي است كه با بهره گرفتن از نتايج حاصل از علوم و فنون و نظر كارشناسان، دست اندركاران و مسئولان مربوطه در سطح يك كشور توسط موسسه استاندارد آن كشور تعيين، تدوين و منتشر مي گردد براي مشخص شدن استاندارد ملي يك كشور مواردي از قبيل شرايط اقتصادي، جغرافيايي و امكانات موجود در نظر گرفته مي شود. استاندارد ملي حسب مورد در خصوص توليدات، آيين هاي كار، خدمات و ... مصداق مي يابد. اهم اهداف مورد نظر در تهيه و اجراي استاندارد هاي ملي عبارتند از: حفظ و ارتقاء سطح تكنولوژي، حمايت از مصرف كننده و توليد كننده نهايتاً تامين منافع ملي

شكي نيست كه خريداران و فروشندگان مقيم يك كشور بايد از استانداردهاي ملي آن كشور تبعيت نموده و مطابق آن عمل نمايند.

2)       استاندارد منطقه اي

استانداردي است كه جهت تسهيل مبادلات تجاري، در منطقه اي خاص، متشكل از تعدادي كشور همجوار يا گروهي از كشور هاي داراي مبادلات بازرگاني مشترك تهيه، منتشر و اعمال مي شود، مانند استاندارد هاي اروپايي كه براي كالا هاي مورد مبادله در كشور هاي عضو اتحاديه اروپا مصداق و اعتبار دارد و علامت اختصاري آن CE است. CE كه مخفف Conformite Europeenne به معناي انطباق با استاندارد هاي اروپايي است و نشان مي دهد كه كالاي مورد نظر با شرايط تعيين شده درباره ايمني، بهداشت، محيط زيست و حمايت از مصرف كننده انطباق دارد.

اگر صادر كننده و وارد كننده يك كالا مقيم دو كشور در منطقه اي خاص مثل اروپا باشند بايد تابع همان استاندارد منطقه اي مورد نظر باشند.

3) استاندارد بين المللي

استانداردي است كه با توجه به شرايط روز دنيا و بنا به ضرورت، ايجاد آن توسط سازمان هاي بين المللي مربوطه از قبيل سازمان جهاني استاندارد (ISO) تهيه، تصويب و منتشر مي گردد.

اين نوع استانداردها همانگونه كه از نامشان پيداست در كليه كشور هاي جهان اعتبار دارند و اين بدان معناست كه صادر كنندگان و وارد كنندگان واقع در دو كشور مختلف مي توانند داد و ستد كالاي خود را به پشتوانه استانداردهاي بين المللي انجام دهند.

نقطه انتقال ريسك

همانگونه كه پيش تر اشاره شد صادر كنندگان و وارد كنندگان هر يك به فراخور وضعيت خود نگراني هايي دارند كه يكي از مهمترين آنها مربوط به نقطه انتقال ريسك مي باشد. نقطه انتقال ريسك در اصطلاح به لحظه اي از تجارت اطلاق مي گردد كه مسئوليت كيفيت كالا از فروشنده به خريدار منتقل مي گردد. استانداردها به اين مقوله نيز پرداخته و منتهي به پيدايش اصطلاحات مختلف تجارت (موسوم به اينكوترمز) 1 شده است.

اينكوترمز علاوه بر رسيدگي به نقطه انتقال ريسك، درباره مباحثي چون هزينه حمل و نقل و بيمه انتقال و غيره استاندارد هايي را تدوين كرده كه مهمترين اصطلاحات آن عبارتند از:

1)       FOB (Free On Board)

در اين مسئوليت كيفيت كالا به محض بارگيري در وسيله حمل (كاميون، قطار، هواپيما و خصوصاً كشتي) از فروشنده به خريدار منتقل مي گردد. بديهي است كه هزينه حمل و نقل در اين وضعيت با خريدار است.

2)       C&F (Cost and Freight)

در اين حالت مسئوليت پرداخت هزينه حمل و نقل با فروشنده خواهد بود.

3)       CIF (Cost Insurance Freight)

در اين حالت مسئوليت پرداخت هزينه حمل و نقل و بيمه كالا به عهده فروشنده مي باشد.

نقش موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در تجارت

ميدانيم كه صادرات و واردات بي رويه و بدون كنترل مشكلات زيادي را به همراه دارد. اگر بر امر صادرات نظارت كافي صورت نگيرد، باعث خدشه دار شدن موقعيت كالاهاي ايراني در جهان شده و عدم نظارت بر واردات كالاها نيز موجب وارد شدن كالاهاي نا مرغوب به كشور و متضرر شدن جامعه (مردم)مي گردد، لذا وجود يك ارگان ناظر در زمينه صادرات و واردات امري اجتناب نا پذير بود و اين نظارت يكي از اين وظايف مهم موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران است.

مطابق ماده 3 فصل دوم قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب سال 1371 دو ماموريت مهم اين موسسه عبارت است از :

الف) كنترل كيفي كالاهاي صادراتي مشمول استاندارد اجباري و جلوگيري از صدور كالاهاي نا مرغوب به منظور فراهم نمودن امكان رغابت با كالاهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي.

ب) كنترل كيفيت كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري به منظور حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كالاهاي نا مرغوب خارجي. موسسه استاندارد و نيز اجراي اين ماموريتها را به ادارات كل استان ها كه گمركات كشور در آنها واقع هستند تفويض كرده است.

اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان تهران

اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان تهران يكي از ادارات تابعه موسسه استاندارد بوده كه علاوه بر انجام ساير ماموريتها، امر نظارت بر صادرات و واردات كالاها از گمركات مستقر در استان تهران را نيز به عهده دارد كه اين مسئوليت بر عهده اداره بازرسي و نظارت بر امور صادرات و واردات اين اداره كل مي باشد.

در بخش صادرات با هدف توسعه صادرات و جلب اطمينان خريداران خارجي و حفظ حسن شهرت كالاهاي ايراني، علاوه بر كالاهايي كه توليد آنها در كشور بر اساس مصوبه شوراي عالي استاندارد، مشمول اجراي مقررات استاندارد اجباري است، شش قلم خشكبار شامل پسته، كشمش، خرما، برگه زرد الو، زيره و زعفران نيز مشمول مقررات استاندارد اجباري جهت صادرات هستند.

در بخش واردات به منظور حمايت از مصرف كنندگان داخلي و همچنين جلوگيري از ورود كالاهاي نا مرغوب تعدادي از كالاها (مصوب شوراي عالي استاندارد) و تعداد ديگري از اقلام (مصوب هيات محترم وزيران)مشمول اجراي مقررات استاندارد اجباري براي واردات مي باشند كه ترخيص آنها از گمركات واقع در استان تهران منوط به صدور مجوز مربوطه از اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان تهران مي باشد.

قابل ذكر است در حال حاضر استان تهران داراي 9 گمرك است كه عبارتند از:

1)       گمرك غرب

2)       گمرك شهريار

3)       گمرك حوزه 1 فرودگاه مهر اباد

4)       گمرك حوزه 2 فرودگاه مهر اباد

5)       گمرك جنوب

6)       گمرك امانات پستي

7)       گمرك پيام

8)       گمنرك نمايشگاه بين المللي

9)       گمرك فرودگاه امام خميني(ره)

10)    نمونه سازماني اداره بازرسي و نظارت بر امور صادرات و واردات

روشهاي اجرايي موجود در اداره نظارت بر امور صادرات و واردات

1)  صدور گواهينامه انطباق يا عدم انطباق كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري

ياداشت 1: كالاهاي خاص عبارتند از:

الف) مورد نياز پروژه هاي دولتي

ب) تجهيزات كارخانه واحد هاي توليدي

ج) كالاهاي حد وسط يا مواد اوليه واحد هاي توليدي

ياداشت 2: اين بررسي شامل كنترل اظهار نامه، فاكتور، صاحب كالا، وكيل صاحب كالا   (ترخيص كالا) متن ارزيابي توسط ارزياب گمرك و نحوه ارجاع به ازمايشگاه گمرك مي باشد.

ياداشت 3: اين بررسي شامل كنترل تعهد نامه صاحب كالا، كنترل MD ، كنترل مبدا ساخت كالا و كنترل استاندارد يا استانداردهاي ساخت كالا (حسب مورد) مي باشد.

ياداشت 4: اين بررسي شامل كنترل گواهينامه ثبت كالا و اعتبار آن، كنترل مبدا ساخت كالا و ساير موارد مورد نياز مي باشد.

ياداشت 5 : اين بررسي شامل اعتبار گواهي بازرسي، انطباق آن با اسناد خريد، كنترل نتيجه ازمون همراه گواهي، كنترل MD همراه گواهي، كنترل مبدا ساخت كالا و ساير موارد مورد نياز مي باشد.

ياداشت 6: آزمون بايد در يكي از آزمايشگاههاي موسسه استاندارد، ادارات كل تابعه آن يا آزمايشگاه همكار (اكروديته) انجام گرفته باشد.

2) صدور گواهينامه انطباق كالاهاي صادراتي مشمول استاندارد اجباري

ياداشت 1: اين بررسي شامل كنترل مدارك حقوقي واحد توليدي، كنترل واقع بودن واحد توليدي در استان تهران و ساير موارد مي باشد.

ياداشت 2: ضمن استعلام از اداره اجراي استاندارد.

ياداشت 3: آزمون بايد در يكي از آزمايشگاههاي موسسه استاندارد، ادارات كل تابعه آن يا آزمايشگاه همكار (اكروديته) انجام شود.

ياداشت 4: موافقت با استاندارد به گواهينامه انطباق صادره و بصورت ظهر نويسي اظهار نامه صادراتي صورت مي گيرد.

3)صدور مجوز حذف بازرسي

ياداشت 1: در اين مرحله ارائه معرفينامه بانك نيز لازم است.

ياداشت 2: اين بررسي شامل كنترل ثبت سفارش، كنترلP/I(Performa Invoice) كنترل نامه بانك مربوطه و ساير موارد مي باشد.

ياداشت 3: كالاهاي خاص عبارتند از:

الف) مورد نياز پروژه هاي دولتي

ب) مورد نياز واحد هاي توليدي به عنوان تجهيزات كارخانه

ج) كالاهاي حد واسط يا مواد اوليه واحد هاي توليدي

3)  تعيين ماهيت كالا

توضيح: اين رويه جهت كالاهاي صادراتي يا وارداتي كه مشمول مقررات استاندارد اجباري نمي باشند كاربرد دارد.

ضوابط فني استفاده از CE مارك

براي اقلام " مشمول مقررات استاندارد اجبارِيِ" مندرج در فهرست پيوست، علاوه بر رعايت مقررات استاندارد اجباري، داشتن دستور العمل فارسي همراه هر كالا الزامي است و نيازي به ارائه گواهي CE مارك   نمي باشد(رديف هاي 1 الي 9 و 11 الي 23 فهرست باستثناء بند 15)

_براي اقلام " مشمول مصوب هيات محترم وزيران" مندرج در فهرست پيوست، ارائه تاييديهCE مارك و داشتن دستور العمل فارسي همراه هر كالا الزامي است و نيازي به نمونه برداري و آزمون نمي باشد

(رديف هاي 10و 15و رديف هاي 24 الي 33 فهرست )

-         براي كالاهاي خاص (از قبيل الكترو موتور، ژنراتور، سرور، رايانه همراه و اسكنر) دستورالعمل همراه مي تواند فارسي (ترجيجاً) يا انگليسي باشند.

-      در صورتيكه وارد كننداي نتواند براي اقلام مشمول مصوبه هيات محترم وزيران گواهي CE مارك ارائه دهد، مي تواند با يكي از روشهاي اجرائي 35/131/ر اقدام و در صورت تاييد و رعايت استانداردها و الزامات CE مارك و ارائه دستور العمل فارسي همراه هر كالا، محموله خود را ترخيص نمايند.

-      گواهي CE مارك صادره از سوي سازنده كالا مستقر در كشورهاي معتبر (با روش خوداظهاري)و در سر برگ كارخانه سازنده كالا كفايت كرده و مورد قبول مي باشد ولي گواهي CE مارك كالاهاي ساخت ساير كشورها بايد توسط يك سازمان گواهي كننده معتبر (سازمان گواهي كننده مستقل شخص ثالث) صادر شده باشد.

برچسب ها :استاندارد و تجارت|  استاندارد ملي|حفظ و ارتقاء سطح تكنولوژي| استاندارد منطقه اي|  استاندارد بين المللي

خط تولید  ، خدمات فنی و مهندسی ،کارخانه تولید ،خط تولید لوله پنج لایه pex،خط تولید لوله پکس ،محصولات پلیمری ،صنعت پلیمر ، محصولات لاستیک و پلاستیک ، ماشین آلات تولید ،راه اندازی کارخانه ، نصب و راه اندازی خط تولید ، مشاوره صنعتی ، مشاوره تولیدی ،سرمایه گذاری صنعتی و تولیدی ، طرح توجیهی ، پروژه صنعتی ، سازنده خط تولید ،سازنده ماشین آلات ،اکسترود تولید ،سازنده اکسترودر تولید ،اکستروژن ،سازنده_دستگاه تولید لوله پنج لایه ،پلیمر ،تکنولوژی تولید ،فرآیند تولید ،تجهیزات صنعتی،

خط توليد پروفيل در و پنجره upvc، خط توليد داکت برق، خط توليد پنل ديوارپوش ، پانل ديواري و سقف کاذب pvc، خط توليد لوله پليکا PVC، خط توليد لوله تک لايه PEX ،خط توليد لوله پنج لايه کامپوزيت آلومينيوم و پکس  PEX AL PEX، خط توليد لوله يک لايه وچند لايه پلي اتيلن و پلي پروپيلن و پکس PP,PE,PEX، دستگاه لمينيت پانل، دستگاه هات استمپ پانل PVc خط UV ، هاي لايت يا براق پانل

,p production line FIVE LAYER PIPE ,PEX FIVE LAYER PIPE ,PIPING_PEX ,TUBE PEX ,PEX piping, ,PEX_AL_PEX ,PEX PIPE ,PEX_TUBE,production line ,PRODUCTION LINE POLYMER ,Trading Company, ,Production plan ,Industrial design ,Production Project ,Industrial project ,Technical Services ,Engineering services ,production technology ,Production Process ,Industrial equipment ,Machinery, ,Machine ,Setup Factory ,Installation production line Industry,Extrude,extrusion ,Industrial, ,Manufacturer production line, Manufacturer machines and machinery, #pex_pipe_production_line,

,Pex pipe machinery, Pex pipe machine, FIVE LAYER PIPE , ، PIPE PEX-AL-PEX ، pex five layer pipe production line, pex piping production machine  pex pipe، pex tube machinery، PEX tubing، PIPE MANUFACTURE pex-al-pex-pipe-five-layer-production-line-machinery-machine- piping-tubing-tube-ManufacturerEX-AL-PEX PIPE production machine|pex five layer pipe production line| piping machinery| tube tube|PEX tubing| tubing MANUFACTURE FIVE LAYER PIPE , , PERT ، PIPE PEX-AL-PEX ،pex pipe , pex five layer pipe production line, pex pipe production line  pex، pex piping ، pex pipe mashinery، PEX PIPE MACHINE،PEX AL PEX PIPE

خط توليد لوله پنج لايه و تک لایه آلومینیوم و پکس pex ، ماشین آلات توليد لوله پنج لایه و تک لایه پکس PEX ، دستگاه تولید لوله هاي پنج لايه ، کارخانه تولید لوله پنج لایه PEX ، خط تولید لوله تک لایه PEX , PERT خط-تولید-دستگاه-لوله-پنج-لایه-پکس-آلومینیومخط توليد لوله پنج لايه و تک لایه کامپوزیت آلومینیوم و پکس pex ، ماشین آلات توليد لوله پنج لایه و تک لایه پکس PEX ، دستگاه تولید لوله هاي پنج لايه ، کارخانه تولید لوله پلي اتيلن PEX ،