مزاياي استفاده از لوله هاي کاروگيت دو جداره پلي اتيلن PE|خط توليد لوله دو جداره پلي اتيلن سنگين HDPE| لوله هاي کاروگيت دو جداره پلي اتيلن PE|خط توليد لوله هاي کاروگيت دو جداره پلي اتيلن PE |خط توليد لوله کاروگيت| خط توليد لوله هاي کاروگيت پلي اتيلن|اکسترودر| توليد لوله پلي اتيلن

 

مزاياي استفاده از لوله هاي کاروگيت دو جداره پلي اتيلن PE نسبت به لوله هاي بتني

1- سبکي وزن اين نوع لوله ها موجب مي گردد که نصب و حمل آنها به سهولت انجام پذيرد و اين مهم در شرايطي که موقعيت محل اجرا يا شرايط فصلي سرعت عمل لوله گذاري را ايجاب مي نمايد ، از اهميت بسزايي برخوردار است .

2- لوله کاروگيت در جوشکاري نتايج مطلوبي از خود نشان مي دهند که نشت از محل اتصالات را به صفر ميرساند اين مسئله از دو حيث حائز اهميت است ، در نقاطي که سطح تراز آب زيرزميني بالاتر از سطح لوله مي باشد ترواش آبهاي زيرزميني به شبکه جمع آوري فاضلاب صورت نمي پذيرد که اين امر موجب جلوگيري از اخلال در بهره برداري از تصفيه خانه فاضلاب ،سرويس دهي شبکه و ظرفيت شبکه ميگردد. در نقاطي که سطح تراز آب زيرزميني پايين تر از سطح لوله مي باشد نشت فاضلاب به آبهاي زيرزميني ،شالوده منازل ،تاسيسات زيرزميني مجاور و ... صورت نمي پذيرد در جدول زير نشت هاي مجاز در مقايسه با نشت صفر لوله هاي کاروگيت پلي اتيلن ارائه شده است .

3- عمر مفيد اين لوله ها با توجه به مقاومت بالاي آنها در برابر فاضلاب بسيار بالاتر از لوله بتني ، لوله سيماني و لوله فولادي است .

4- انعطاف پذيري .

5- مقاومت مطلوب در برابر بارهاي خارجي با رعايت بسترسازي مناسب و متناسب با مقاومت حلقوي لوله و بارهاي وارده .

6- با توجه به سبکي و سهولت نصب در اين لوله ها مي توان عرض ترانشه را به حداقل رساند که اين امر از دو جنبه حائز اهميت است ، اول اينکه رفتار تقابلي خاک و لوله را مطلوب تر ساخته هزينه هاي اجرايي مرمت نوار حفاري و مشکلات حمل وعودت خاکهاي حفاري شده را کاهش مي دهد .

7- عمر انبارداري بسيار بالا ، در شرايطي که پوشش هاي مناسب جهت عدم تابش مستقيم آفتاب و امکان جريان هوا در دپوي اين لوله ها ايجاد نمائيم ،قابل دسترسي است و از طرفي ديگر با توجه به امکان انبار داري تلسکوپي سايزهاي مختلف داخل هم و امکان انبار کردن لوله ها روي هم در اين نوع لوله ها وجود دارد سطح مورد لزوم براي انبار لوله ها را کاهش مي دهد .

8- روشهاي متنوعي جهت اتصال اين لوله ها اعم از انواع جوشکاري و اتصالات مکانيکي مي توان استفاده نمود که بسته به شرايط ،سرعت عمل مورد نياز عمليات اجرايي ،استعدادها و امکانات محلي قابل انتخاب هستند .

 

اتصالات لوله کاروگيت :

1- اتصال با کوپلر و واشر : کوپلرها در انواع موفه دار و ساده توليد ميگردند که ساده ترين روش اتصال لوله پلي اتيلن کاروگيت به هم ميباشند

2- اتصال کوپلر موفه دار: اتصال با لوله ساکت دار و واشر لاستيکي برخي از توليد کنندگان با توليد لوله هاي ساکت دارامکان اين اتصال را ايجاد کرده اند که نسبت به حالت قبل از نظر مصرف واشر لاستيکي و نياز به خريدکوپلر مقرون به صرفه تر است وليکن مقدار افت لوله در اين حالت قدري بيشتر از حالت قبل است .

3- اتصال با کمربند و واشر: اين نوع اتصال در سايزهاي بالا و در تعميرات دوران نگهداري کاربرد وسيعي دارد

 4-  اتصال با جوش پلي اتيلن : جوش پلي اتيلن به صورت لب به لب ،جوش گوشه با کوپلر،جوش گوشه با لوله ساکت دارامکان پذير است

 

مراحل اجرائي جوش اکستروژن به شرح زير مي باشند :

1- سطوح داخلي و خارجي لوله در محل اتصال به دقت تميز ميگردند.

2- اکسترودر دستي با استفاده از جريان الکتريسيته تا دماي 200 الي 230 درجه سلسيوس گرم ميگردد.

3- با استفاده از يک مشعل سطح جوشکاري گرم ميگردد ميتوان از دمنده هاي هواي گرم نيز استفاده کرد تا هيچگونه آسيب ناشي از کم دقتي عوامل اجرائي ايجاد نگردد.

4- مقدار کافي از مواد خالص پلي اتيلن با استفاده از اکسترودر دستي به سطح جوشکاري تزريق ميگردد و با استفاده از بخش پرس تفلوني اکسترودر متراکم ميگردد موادي که در حين پرس ازاکسترودربيرون ميزند پاک ميگردند .

5- اگر عمق مورد نياز جوشکاري در يک مرحله تأمين نگردد مراحل فوق تکرار ميگردند البته بسته به نوع و قدرتاکسترودر مصرفي تا عمق متوسط 20 ميليمتررا ميتوان دريک مرحله پر کرد.

6- حالت ديگري نيز براي جوشکاري که بيشتر در حالت جوش لب به لب کاربرد دارد جوش نقطه اي با استفاده از مفتول هاي 4 ميليمتري پلي اتيلن مانند الکترودهاي جوش برقي است که با استفاده از دميدن هواي داغ اين مفتول داغ و ذوب شده و با گرم شدن همزمان سطح جوشکاري اتصال ايجاد ميگردد.

7- اکسترودر هاي دستي مشابه اکسترودرهاي بزرگ که در کارخانه توليد لوله پلي اتيلن مصرف دارند بوده فقط در سايز مينياتوري آنها ميباشند مواد خالص مورد استفاده دراکسترودر ميتوانند مفتول هاي 4 ميليمتري يا دانه هاي مواد پلي اتيلن باشند  

- به جهت ضريب زبري کم اين لوله ها و جداره  صاف آنها هنگام طراحي اين نوع لوله ها قطرهاي کمتري نسبت به لوله بتني ، لوله سيماني و لوله هاي فولادي بدست مي آيد و علاوه براينکه از نظر اقتصادي برقيمت هاي تمام شده تاثير مي گذارد دستيابي به سرعت هاي شستشو را سهل تر ميسازد .

- تحت تاثير حرکات زمين شکسته نمي شوند .

- به جهت وجود ماده کربني سياه در مواد اوليه تحت تاثير نور مستقيم خورشيد و اشعه ما وراء بنفش دوام مي آورند وليکن به جهت عدم تغيير شکل هاي ناشي از حرارت و وزن لوله هاي فوقاني بر روي لوله هاي تحتاني دپو ، در انبارداري آنها مي بايست از تابش مستقيم نور خورشيد محافظت گردند .

-  به جهت انعطاف پذيري و وزن سبک اين لوله ها علاوه بر اينکه طول شاخه هاي آنها بلند تر مي باشند مي توان اين لوله ها را در بيرون ترانشه به هم متصل کرد که از نظر سرعت عمل و هزينه هاي اجرايي و عرض ترانشه مقرون به صرفه تر مي گردد .

- تعداد اتصالات با توجه به طول بلند شاخه هاي توليدي کمتر از لوله هاي بتني بوده که از چندين حيث اعم از اقتصادي ، کنترل نشت ، کنترل شيب لوله گذاري حين عمليات و .... حائز اهميت و داراي ارجحيت مي باشد .

- اين لوله ها 50 سال از نظر بهره برداري و 1000 سال از نظر تغيير شکل دوام مي آورند .

- کارخانجات توليدي لوله کاروگيت به راحتي مي توانند به نقاط مختلف حمل و نصب گردند و در پروژه هاي بزرگ از هزينه هاي حمل لوله کاسته و سرعت تامين لوله افزايش يابد .

- امکان ترميم ، افزودن اتصال و رفع معايب پس از لوله گذاري و در حين بهره برداري به جهت انعطاف پذيري و اتصالات سهل الوصول براحتي وجود دارد .

 

مقايسه اقتصادي  لوله هاي کاروگيت دو جداره پلي اتيلن PE نسبت به لوله هاي بتني :

1- قيمت توليد لوله هاي بتني بويژه در اقطار مساوي يا بزرگتر از 600 ميليمتر که اين لوله ها بصورت -مسلح توليد مي گردند بالاتر از لوله هاي پلي اتيلن است .

2- هزينه حمل لوله هاي پلي اتيلن با توجه به سبکي وزن و امکان بارگيري تلسکوپي کمتر از لوله هاي بتني است و از سوئي ديگر امکان حمل کارخانه توليد در پروژه هاي بزرگ و کاهش هرچه بيشتر هزينه هاي حمل نيز وجود دارد. .

3- مواد اوليه توليد لوله هاي کاروگيت از صنايع پتروشيمي بوده و مشکلات و هزينه هاي تامين سيمان، شن، ماسه و ميلگرد براي توليد لوله هاي بتني يکي ازعوامل کاهش قيمت تمام شده براي لوله هاي پلي اتيلن کاروگيت است .

4- هزينه هاي لوله گذاري در فهرست بهاء واحد پايه براي اقطار معادل لوله هاي پلي اتيلن ما بين 25 تا 40 درصد لوله هاي بتني است .

در اين مقايسه چندين عامل نقش دارند :

- ضريب زبري کمتر شرايط هيدروليکي بسيار مناسبتري ايجاد مي نمايد و قطر معادل نسبت به لوله بتني کمتر ميشود ، اين عامل در هزينه هاي عمليات خاکي و مرمت نوار حفاري و لوله گذاري تاثير کاهشي دارد.

- بهاء واحد رديفهاي لوله گذاري لوله هاي پلي اتيلن حدود 51 % لوله هاي بتني با قطر يکسان است اين نسبت تا 45 % نيز کاهش مي يابد

- به جهت عرض کمتر ترانشه در لوله گذاري با لوله هاي پلي اتيلن در اقطار بزرگتر از 350 ميلي متر هزينه هاي عمليات خاکي و مرمت نوار حفاري نسبت به لوله هاي بتني کمتر است .

- هزينه هاي بسترسازيلوله هاي پلي اتيلن در اقطار کمتر از 400 ميليمتر بسته به مقاومت حلقوي لوله ما بين صفر تا 25 درصد بيشتر از لوله هاي سيماني معادل بوده وليکن در اقطار بزرگتر از 400 ميليمتر و در شرايط لوله گذاري زير ترازآب زيرزميني اين معادله تغيير يافته و هزينه هاي بسترسازي لوله هاي بتني نسبت بهلوله هاي پلي اتيلن افزايش حدود صفر تا 35 درصدي دارند .

 

مقايسه دوام  لوله هاي کاروگيت دو جداره پلي اتيلن PE نسبت به لوله هاي بتني :

-لوله هاي پلي اتيلن مقاومت بالائي دربرابر سايش ، مواد اسيدي ، سيالهاي نمکي و آلکالاين از خود بروز مي دهند .

- دياگرام مقايسه اي که حاصل تحقيقات به عمل امده دردانشگاه آلماني درمستاد مي باشد که نشان دهنده مقاومت بالاي لوله هاي انعطاف پذير در برابر سايش مي باشد .

-  عمر مفيد لوله هاي کاروگيت پلي اتيلن از نظر تغييرات مقاومت حلقوي در طول مدت زمان ارائه شده است و نشان دهنده تغيير جزئي در طول 50 سال مي باشد. اين دياگرام براي توليدات يکي از کارخانه هاي اروپائي بوده و بسته به نوع مواد اوليه ، پروسه توليد ، جزئيات مقطع جدار لوله و قطر لوله توليدي کارخانجات مختلف متفاوت بوده و يکي از مواردي است که در مقدمه اين مقاله نيز به آن اشاره گرديده و توليد کنندگان داخلي مي بايست براي توليدات خود در اقطار مختلف و رده هاي مختلف اين آزمايشات را انجام دهند .

 

مقايسه بهره برداري  لوله هاي کاروگيت دو جداره پلي اتيلن PE نسبت به لوله هاي بتني

- لوله کاروگيت پلي اتيلن از نظر انجام عمليات ترميمي و مقاومت در برابر جابجايي هاي زمين داراي مزاياي بسياري نسبت به لوله هاي بتني هستند ، اين عامل عمر مفيد شبکه هاي اجرا شده با لوله هاي پلي اتيلن را افزايش داده و دوره طرح را افزايش داده و نياز به اصلاح شبکه را به تاخير مي اندازد و اصولاً نياز به اصلاح شبکه هاي فرعي و خطوط اصلي را بسيار نادر ساخته و اصلاح خطوط انتقال را وابسته به توسعه هاي مجاور در بلند مدت مي نمايد در حاليکه در لوله هاي بتني ، عمر لوله نيز در اين پارامتر تاثير مستقيم دارد .

- امکان ايجاد انشعابات و اتصالات پس از اجرا و در طول بهره برداري در لوله هاي کاروگيت بيشتر ،ارزانتر و سهل تر مي باشد .

- در لوله هاي کاروگيت امکان جويده شدن توسط حيوانات موذي زيرخاکي وجود داشته که عمدتاً در محل عبور اين لوله ها از آبراهه ها ، مجاري فاضلاب و جمع آوري آبهاي سنتي است . که به ندرت اتفاق افتاده و درصورت بروز نيز با تمهيداتي چون پوشش اطراف لوله در اين مقاطع با مصالح آهکي قابل پيشگيري است .

 

برچسب ها : لوله هاي کاروگيت دو جداره پلي اتيلن PE ، خط توليد لوله هاي کاروگيت دو جداره پلي اتيلن PE ،خط توليد لوله کاروگيت ، خط توليد لوله هاي کاروگيت پلي اتيلن ،  اکسترودر ،  توليد لوله پلي اتيلن ، مزاياي استفاده از لوله هاي کاروگيت دو جداره پلي اتيلن PE|خط توليد لوله دو جداره پلي اتيلن سنگين HDPE|