گروه مهندسی بازرگانی پیشگامان صنعت ایران - ماشين آلات جانبي و کمکي