گروه مهندسی بازرگانی پیشگامان صنعت ایران - دستگاه لمينيت و روکش کن