خط توليد پانل سايدينگ | upvcخط توليد ديوارپوش سايدينگ | خط توليد سايدينگ پنل

خط توليد سايدينگ|خط توليد پانل سايدينگ|خط توليد ديوارپوش سايدينگ

 

سايدينگ پانل جزو مصالح نوين ساختماني بوده که استفاده از آن در نماي ساختمانها ، ويلا ها ، کانکسها ، خانه هاي پيش ساخته و غيره رو به رشد مي باشد. اين محصول از جنس UPVC  بوده و داراي لايه ضد آفتاب از جنس (ASA ( Acrylonitrile Styrene Acrylate   يا  اکرليک بوده که اين محصول را در مقابل آفتاب و گرماي شديد ، سرماي شديد ، باد و باران  و يا شرايط جوي نامساعد بسيار مقاوم ميباشد.

جهت توليد اين محصول از سيستم Co-extrusion  استفاده مي گردد که براي لايه اصلي از جنس PVC  از اکسترودرهاي دو ماردون مخروطي شکل (Conical twin extruder)  و براي لايه بيروني ( از جنس ASA يا اکرليک)  آن از اکسترودر تک ماردون استفاده مي گردد.

به علاوه امکان طرح دار کردن (Embossing) برروي محصول توسط غلطک مربوط به اين کار ميسر مي باشد.

اين خطوط توليد با سرعتهاي مختلف ( سرعت معمولي 6 الي 8 متر در دقيقه و سرعتهاي بالا 10 الي 20 متر در دقيقه) قابل ارائه مي باشد.

 

برچسب: خط توليد سايدينگ ، خط توليد پانل سايدينگ ، خط توليد ديوارپوش سايدينگ،خط توليد سايدينگ ، خط توليد پانل سايدينگ ، خط توليد ديوارپوش سايدينگ ، upvc خط توليد ديوارپوش سايدينگ ،  خط توليد سايدينگ پنل

خط توليد سايدينگ|خط توليد پانل سايدينگ|خط توليد ديوارپوش سايدينگ

 

برچسب: خط توليد سايدينگ ، خط توليد پانل سايدينگ ، خط توليد ديوارپوش سايدينگ،خط توليد سايدينگ ، خط توليد پانل سايدينگ ، خط توليد ديوارپوش سايدينگ ، upvc خط توليد ديوارپوش سايدينگ ،  خط توليد سايدينگ پنل

خط توليد سايدينگ|خط توليد پانل سايدينگ|خط توليد ديوارپوش سايدينگ

 

سايدينگ پانل جزو مصالح نوين ساختماني بوده که استفاده از آن در نماي ساختمانها ، ويلا ها ، کانکسها ، خانه هاي پيش ساخته و غيره رو به رشد مي باشد. اين محصول از جنس UPVC  بوده و داراي لايه ضد آفتاب از جنس (ASA ( Acrylonitrile Styrene Acrylate   يا  اکرليک بوده که اين محصول را در مقابل آفتاب و گرماي شديد ، سرماي شديد ، باد و باران  و يا شرايط جوي نامساعد بسيار مقاوم ميباشد.

جهت توليد اين محصول از سيستم Co-extrusion  استفاده مي گردد که براي لايه اصلي از جنس PVC  از اکسترودرهاي دو ماردون مخروطي شکل (Conical twin extruder)  و براي لايه بيروني ( از جنس ASA يا اکرليک)  آن از اکسترودر تک ماردون استفاده مي گردد.

به علاوه امکان طرح دار کردن (Embossing) برروي محصول توسط غلطک مربوط به اين کار ميسر مي باشد.

اين خطوط توليد با سرعتهاي مختلف ( سرعت معمولي 6 الي 8 متر در دقيقه و سرعتهاي بالا 10 الي 20 متر در دقيقه) قابل ارائه مي باشد.

 

برچسب: خط توليد سايدينگ ، خط توليد پانل سايدينگ ، خط توليد ديوارپوش سايدينگ،خط توليد سايدينگ ، خط توليد پانل سايدينگ ، خط توليد ديوارپوش سايدينگ ، upvc خط توليد ديوارپوش سايدينگ ،  خط توليد سايدينگ پنل

خط توليد پانل سايدينگ |  upvcخط توليد ديوارپوش سايدينگ | خط توليد سايدينگ پنل خط توليد پانل سايدينگ |  upvcخط توليد ديوارپوش سايدينگ | خط توليد سايدينگ پنل خط توليد پانل سايدينگ |  upvcخط توليد ديوارپوش سايدينگ | خط توليد سايدينگ پنل خط توليد پانل سايدينگ |  upvcخط توليد ديوارپوش سايدينگ | خط توليد سايدينگ پنل خط توليد پانل سايدينگ |  upvcخط توليد ديوارپوش سايدينگ | خط توليد سايدينگ پنل خط توليد پانل سايدينگ |  upvcخط توليد ديوارپوش سايدينگ | خط توليد سايدينگ پنل خط توليد پانل سايدينگ |  upvcخط توليد ديوارپوش سايدينگ | خط توليد سايدينگ پنل

مدیر بازرگانی : سعيد شريعتي
شماره های تماس : 3197-133-0913 * 3197-133-0933
ادرس ایمیل : info@bpsico.ir , bpsico.ir@gmail.com

  • نام و نام خانوادگی:
  • شماره همراه :
  • پیام شما: