خط توليد ورق کارتون پلاست | خط توليد ورق دو جداره کارتون پلاست | pp ورق

PP SHEET |خط توليد ورق کارتون پلاست |خط توليد صفحات کارتون پلاست |خط توليد ورق دوجداره و سه جداره کارتون پلاست | خط توليد ورق توخالي کارتون پلاست

PP SHEET |خط توليد ورق کارتون پلاست |خط توليد صفحات کارتون پلاست |خط توليد ورق دوجداره و سه جداره کارتون پلاست | خط توليد ورق توخالي کارتون پلاست

 

Main technical specification

Q100 Q120 Extruder specification       Q120,Q45 Model
1220mm 2100mm Products width       2100mm Products width
2-8mm 2-8mm Products thickness       4-40mm Products thickness
200kg/h 350kg/h capacity       450kg/h capacity

 

PP SHEET |خط توليد ورق کارتون پلاست |خط توليد صفحات کارتون پلاست |خط توليد ورق دوجداره و سه جداره کارتون پلاست | خط توليد ورق توخالي کارتون پلاست

خط توليد ورق کارتون پلاست | خط توليد ورق دو جداره کارتون پلاست | pp ورق خط توليد ورق کارتون پلاست | خط توليد ورق دو جداره کارتون پلاست | pp ورق خط توليد ورق کارتون پلاست | خط توليد ورق دو جداره کارتون پلاست | pp ورق

مدیر بازرگانی : سعيد شريعتي
شماره های تماس : 3197-133-0913 * 3197-133-0933
ادرس ایمیل : info@bpsico.ir , bpsico.ir@gmail.com

  • نام و نام خانوادگی:
  • شماره همراه :
  • پیام شما: