گروه مهندسی بازرگانی پیشگامان صنعت ایران - خط توليد فوم foam PE PS PVC