گروه مهندسی بازرگانی پیشگامان صنعت ایران - خط توليد ظروف يکبار مصرف