گروه مهندسی بازرگانی پیشگامان صنعت ایران - خط توليد شيشه دو جداره،سکوريت