مزيت هاي لوله هاي پلي اتيلن PE|مشخصات ظاهري لوله هاي پلي اتيلن PE|خواص و ويژگي هاي لوله پلي اتيلن|

برتري لوله هاي پلي اتيلن PE نسبت به سيستم پوش فيت فاضلابي
تاریخ انتشار:

مزيت هاي لوله هاي پلي اتيلن PE|مشخصات ظاهري لوله هاي پلي اتيلن PE|خواص و ويژگي هاي لوله پلي اتيلن|لوله هاي پلي اتيلن PE| مواد اوليه پلي اتيلن|لوله پلي پروپيلن| توليد لوله و اتصالات پلي اتيلن| لوله هاي پلي پروپيلن|توليد کنندگان پوش فيت  |سيستم پوش فيت| لوله و اتصالات پوش فيت

 

برتري لوله هاي پلي اتيلن PE نسبت به سيستم پوش فيت فاضلابي

1- توليد کنندگان پوش فيت مواد اوليه خود را با قيمت نازل تري نسبت به مواد اوليه پلي اتيلن خريداري نموده و در توليد لوله و اتصالات پوش فيت نيز از مواد کمتري نسبت به لوله پلي اتيلناستفاده مي گردد در صورتي که قيمت لوله پلي پروپيلن ( پوش فيت) به مراتب از قيمت لوله و اتصالات پلي اتيلن بيشتر بوده و اين سود چند جانبه تعدادي از توليد کنندگان را بر آن داشته که بهتوليد لوله و اتصالات پلي اتيلن ( پوش فيت) روي آورده و تبليغات گسترده اي نيز در اين زمينه انجام دهند.

2- هزينه اجراي سيستم پوش فيت به مراتب بيشتر از هزينه سيستم پلي اتيلن مي باشد زيرا در سيستم پوش فيت در هر يک متر حداقل از دو عدد بست استفاده مي گردد و در صورتي که در سيستم پلي اتيلن در هر دو الي سه متر از يک عدد بست استفاده مي گردد

3- نو ظهور بودن سيستم پوش فيت و نبودن پروژه اي در ايران که حداقل سه سال از زمان انجام سيستم فاضلاب آن توسط پوش فيت گذشته باشد و همان طوري که مطلع هستيد کل سيستم لوله پوش فيت در فواصل کم به وسيله اورينگ به يکديگر مرتبط گرديده و اگر در اثر مرور زمان ph موجود در شوينده هايي مانند وايتکس که خاصيت اسيدي دارد بر روي اورينگ هاي سيستم اثر بگذارد و باعث شود سيستم پوش فيت از محل اورينگ ها با پوسيدگي و نشت فاضلاب مواجه گردد

4- همان طور که مي دانيد حداکثر ارتفاع تست آب بند توسط لوله هاي پلي پروپيلن تنها 5 متر بوده که به 2 طبقه هم نمي‌رسد در صورتي که در لوله هاي پلي اتيلن تا 10 طبقه يعني حدود 40 متر هم تست پر و آب بند انجام گرديده.

5- مقاوم نبودن محل اتصالات پوش فيت در مقابل نوسانات زمين ( زلزله ) به دليل حساسيت بالاي اين سيستم در صورتيکه پلي اتيلن تنها سيستمي است که کاملا در مقابل نوسانات زمين ( زلزله ) مقاوم مي باشد زيرا به دليل جرم مولکولي بسيار بالايي که پي اتيلن دارا مي باشد جوشها مقاومت خود لوله را پيدا کرده و يک سيستم فاضلاب يک پارچه بوجود مي آيد لذا اين نکته مثبت و برتري مهم پلي اتيلن در کشور زلزله خيزي مانند ايران بسيار حائز اهميت مي باشد.

6- مقاومت بسيار بالايپلي اتيلن در مقابل حرکت خاک و فشار و توانايي قرار گرفتن در زير بتن و اجسام سخت و سنگين يکي ديگر از خاصيتهاي مهم پلي اتيلن مي باشد در صورتيکه سيستم لوله هاي پلي پروپيلن زماني آب بند مي باشد که لوله و اتصالات به دور از هرگونه فشار و به صورت دايره کامل در داخل يکديگر قرار گيرد اما به دليل نرمي پوش فيت چنانچه از خارج فشاري بر آن وارد گردد از دايره کامل خارج شده و شکل بيضي به خود گرفته و همين مساله باعث بوجود آمدن نشت از محل اتصالات مي گردد.

7- صداي عبور فاضلاب در سيستم لوله هاي پلي پروپيلن پوش فيت به مراتب محسوس تر ازپلي اتيلن مي باشد.

8- يکي از بزرگترين ضعف هاي پوش فيت آب بند نشدن و نشت فاضلاب از محل اتصال زانوي سيفونها بوده که همين مشکل توليد کنندگان پوش فيت را بر آن داشته که روي به استفاده از سيفونهاي نشتي ناپذيرپلي اتيلن بياورند که اين خود گوياي برتريپلي اتيلن و ضعف سيستم پوش فيت مي باشد.

9- استفاده توليد کنندگان پوش فيت از عصايي پلي اتيلن به جاي پلي پروپيلن پشت بام ها يکي ديگر از ضعف هاي سيستم پوش فيت مي باشد زيرا به دليل مقاومت بسيار بالايي که لوله هاي پلي اتيلن در مقابل اشعه ماوراء بنفش و اشعه uva و uvb خورشيد از خود نشان مي دهد تجزيه ناپذير بوده ( بدليل وجود کربن و دوده ) و ساختمان مولکولي و خواص آن متجاوز از 80 سال حفظ مي گردد. در صورتي که لوله و اتصالات پلي پروپيلن بعد از مدت کوتاهي در برابر اشعه ماوراء بنفش خورشيد بسيار ترد و شکننده مي گردد.

10- در نتيجه از آنجايي که هيچ دوسيستم فاضلاب متفاوت در محل اتصالات کاملا با هم فيت نمي شوند در سيستم پوش فيت هم در نقاطي که از لوله ها و سيفون هاي پلي اتيلن جوشي استفاده گرديده سيستم پوش فيت خواه ناخواه در آينده اي نچندان دور دچار مشکل خواهد شد و اين هم يکي ديگر از ضعفهاي بزرگ سيستم پوش فيت مي باشد.

11- لازم بذکر است در فواصل گرم و مناطق گرمسيري بدليل نرم شدن اتصالات پوش فيت امکان تست آب بند اين سيستم بيش از يک طبقه امکان پذير نمي باشد.

12- همانطوري که مطلع هستيد بسياري از ساختمانها در حين و يا در انتهاي ساختن با پديده اي به نام نشست مواجه مي شوند که بدليل حساسيت بسيار زياد پوش فيت چنانچه در اين گونه ساختمانها از سيستم پوش فيت استفاده گردد با مشکل از آب بند خارج شدن سيستم مواجه خواهيم شد در صورتي که پلي اتيلن تنها سيستمي است که کاملا در مقابل نشست ساختمانها مقاوم بوده و از خود انعطاف قابل ملاحظه اي نشان مي دهد زيرا يکي از خاصيت هاي پلي اتيلن اين است که اگر نيروي کششي به آن وارد گردد مي تواند تا بيش از 5 برابر اندازه خود کش آمده و بعد پاره شود و همچنين در سيستم فاضلاب پلي اتيلن از قطعه اي به نام موفه استفاده مي گردد که يکي از خصوصيات آن به غير از کنترل و خنثي کردن انبساط و انقباض سيستم، خنثي کردن نشست ساختمان نيز مي باشد.

در انتها لازم بذکر است اگر پلي اتيلن با مواد مرغوب توليد گردد و گريد مواد لوله و اتصالات يکي باشد و اجراي آن به خوبي انجام پذيرد تا زماني که ساختمان قابل استفاده مي باشد فاضلاب آن هم به هيچ عنوان با مشکل مواجه نخواهد شد.

 

 

برچسب ها :لوله هاي پلي اتيلن PE ، مواد اوليه پلي اتيلن ،  لوله پلي پروپيلن ، توليد لوله و اتصالات پلي اتيلن ،  لوله هاي پلي پروپيلن ،  توليد کنندگان پوش فيت  ،  سيستم پوش فيت ، لوله و اتصالات پوش فيت،مزيت هاي لوله هاي پلي اتيلن PE|مشخصات ظاهري لوله هاي پلي اتيلن PE|خواص و ويژگي هاي لوله پلي اتيلن